Nowości

piątek, 6 stycznia 2017

Bezpłatne porady prawne m.in. dla mieszkańców Fordonu 2017 [lista punktów]


W Bydgoszczy znajduje się aż 14 punktów, w których bezpłatnie udzielane są przed radców prawnych i adwokatów porady prawne. Do dotychczasowej siatki punktów darmowych porad prawnych, dołączył kolejny - na tzw. górnym tarasie miasta.

Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy lub organizację pozarządową. (Fundacja „Civitas”). Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 4 godziny codziennie od poniedziałku do piątku.

Punkty zlokalizowane są w siedmiu miejscach na terenie Bydgoszczy (w ub.r. było to sześć lokalizacji): na osiedlu Leśnym, na Bartodziejach, Kapuściskach, Błoniu, Bielawach, Szwederowie i w Nowym Fordonie (os. Bajka). Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta wraz z godzinami ich funkcjonowania.

Dyżurujący adwokaci i radcy prawni udzielają osobom uprawnionym pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w tym: informują o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd., wskazują sposób rozwiązania problemu prawnego, a także świadczą pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych).

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65. rok życia,
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
-  posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny
- kombatanci i weterani
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
- kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, muszą przedstawić dokument potwierdzający, że posiadają do niej prawo: zaświadczenie lekarskie (np. kobiety w ciąży) czy ważny dokument (np. Kartę Dużej Rodziny czy dowód osobisty potwierdzający ukończenie 65. roku życia).

Przypominamy, że zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

[materiały ratusza]
« Poprzednie
Następne »

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania :) Rozruszajmy Fordon!