Nowości

czwartek, 3 marca 2016

Znaczna poprawa komunikacji Fordonu z centrum! [wizualizacje]

Miasto ogłosiło konsultacje społeczne, w których bydgoszczanie będą mogli dyskutować nad trzeba nowymi wariantami trasy WZ. Jeden z nich, może znacznie ułatwić życie mieszkańców Fordonu!
Zakończyła się pierwsza część prac nad wielowariantową koncepcją rozbudowy trasy WZ wraz z węzłem wschodnim. Za tydzień ruszają konsultacje z mieszkańcami.


W ramach opracowania przygotowana została wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenną rozbudowy trasy Wschód – Zachód do układu dwujezdniowego. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

W czasie prac nad koncepcją powstały trzy warianty rozbudowy. Pierwszy zakłada dobudowanie drugiej jezdni i niezbędnej infrastruktury przy skrzyżowaniach jednopoziomowych.
Drugi wariant jest bardziej rozbudowany. Zakłada on budowę skrzyżowań dwupoziomowych. Główny  ciąg trasy lokalizowany byłby pod ulicami poprzecznymi (Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego). W obrębie skrzyżowań trasa biegłaby w wykopie zabezpieczonym murami oporowymi.

Trzeci wariant również zakłada budowę skrzyżowań bezkolizyjnych na osi wschód-zachód. 


 Projektanci zaproponowali w nim budowę wiaduktów nad ulicami poprzecznymi.
Wszystkie warianty zakładają budowe drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesa. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ u ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też zdecydowanie wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.


Warto podkreślić, że koncepcja zakłada też powstanie nowych lub rozbudowę istniejących parkingów w obrębie ważnych skrzyżowań i stacji kolejowych. Parkingi typu „Parkuj i jedź” mają zachęcać do przesiadki na transport publiczny. Tego typu rozwiązania proponowane są w rejonie ronda J. Trajtlera, stacji Bydgoszcz Bielawy oraz Bydgoszcz Wschód.
- Dzięki tej inwestycji przejazd trasą WZ będzie płynny i podniesiemy tez bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Od początku założyliśmy, że konieczna jest rozbudowa Węzła Wschodniego co pozwoli na stworzenie wygodnego alternatywnego  połączenia centrum z dzielnica Fordon. Skłaniamy się do budowy węzłów bezkolizyjnych na najważniejszych skrzyżowaniach, co pozwoli skrócić czas podróży. O wyborze ostatecznego wariantu zadecydują między innymi mieszkańcy. Zależy mi, by ta trasa spełniała jak najwięcej oczekiwań kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. 

 Konsultacje dla mieszkańców ruszą 11 marca i potrwają dwa tygodnie. Na stronie ZDMIKP Udostępnione zostaną wszystkie materiały dotyczące trzech proponowanych wariantów. Będzie można zarekomendować jeden z nich oraz  zgłosić też swoje uwagi. Wszystkie opinie przeanalizują następnie projektanci oraz pracownicy ZDMIKP. Między innymi na ich podstawie wybrane zostaną ostateczne warianty rozbudowy skrzyżowań na całej trasie.


W ramach prac nad koncepcją  trwają też  procedury związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz przygotowywane jest studium wykonalności. Tymi dokumentami ZDMIKP zamierza dysponować w II połowie roku. Przygotowana koncepcja otworzy drogę do sporządzenia projektów budowlanych, a następnie skierowania inwestycji do realizacji.  Proces inwestycyjny przy tak złożonych zadaniach zawsze zakłada w pierwszej kolejności przygotowywanie koncepcji, następnie szczegółowego projektu budowlanego, a na końcu budowę. Koncepcja wielowariantowa jest też podstawą przy aplikacji o fundusze unijne.


Trasa WZ w liczbach:
• Kategoria drogi: droga krajowa
• Klasa ulicy – GP - główna
• Prędkość projektowa - 70 km/h
• Szerokość jezdni -2 × 7  m
• Szerokość pasa ruchu -3,5 m
• Szerokość pasa rozdziału -3 m
• Szerokość drogi rowerowej -2 x 2,5 m
• Szerokość chodników -2 x 1,5-2,3 m 
[materiały i wizualizacje Urząd Miasta]
« Poprzednie
Następne »

1 komentarz

Zapraszam do komentowania :) Rozruszajmy Fordon!