Nowości

piątek, 25 marca 2016

Konsultacje w sprawie dwóch ważnych projektów dla Fordonu

Tylko do 29 marca można zgłaszać swoje pomysły, dotyczące rewitalizacji Starego Fordonu. Uwagi do połączenia Fordonu z trasą WZ, zostały przedłużone do 12 kwietnia.

Projekt rewitalizacji Starego Fordonu przygotowany na zlecenie miasta obejmuje zarówno rewitalizację dróg jak i zieleni. Uwzględnia on szereg postulatów, które już wcześniej były zgłaszane na spotkaniach z mieszkańcami Fordonu. Będzie on uzupełniał wcześniej podejmowane działania rewitalizacyjne związane między innymi z przebudową ul. Wyzwolenia oraz przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. Uwagi dotyczą Starego Fordonu można zgłaszać do wtorku  (29 marca).

Natomiast do 12 kwietnia można natomiast oceniać wielowariantową koncepcję rozbudowy trasy WZ. Konsultacje zostały wydłużone o dwa tygodnie na wniosek mieszkańców oraz radnych. Ważna arteria ma zostać rozbudowana do układu dwujezdniowego. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Projektanci przedstawili trzy warianty rozbudowy trasy.

Zarówno projekt rewitalizacji Starego Fordonu jak i koncepcja rozbudowy trasy WZ są  dostępne w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy zarządu dróg). Projekty dostępne są  również w wersji  elektronicznej na stronie ZDMiKP w zakładce „Drogi” - „Wyłożenie do wiadomości publicznej”


Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz) lub mailem na adres: konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl .
[materiały prasowe ratusza]
« Poprzednie
Następne »

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania :) Rozruszajmy Fordon!